Fotograf Ślubny

PŁONĄCE JABŁKO (zadanie PS)

Obejrzyj Film szkoleniowy do zadania: FILM SZKOLENIOWY 1 – YT 

Wykonaj zadanie zgodnie z filmem, dla ułatwienia możesz skorzystać z poniższych plików i instrukcji:

GRAFIKA JABŁKA : jabłko.jpg

GRAFIKA OGNIA : ogień.jpg

INSTRUKCJA:

 1. Stwórz projekt w Photoshopie – otwierając grafikę : jabłko.jpg (zapisz na swoim dysku i wczytaj grafikę jabłka do Photoshop)
 2. Odseparuj jabłko za pomocą dowolnego narzędzia (np. zaznaczanie obiektów, lub szybkie zaznaczanie), skopiuj je (Ctr + J) na nową warstwę i nazwij ją: Apple (jabłko). To samo zrób z ręką i po jej separacji nazwij warstwę z nią: Ręka
 3. Warstwę z jabłkiem przekonwertuj na obiekt inteligentny (klikając ją prawym przyciskiem i wybierając opcję konwersji). Utwórz grupę z tą warstwą o nazwie ” Apple” (Ctr + G)
 4. Zaznacz warstwę z jabłkiem i włącz Filtr: Gaussian Blur (Filtr > Rozmycie > Rozmycie gaussowskie) ustaw je na wartość: 5. Ustaw sposób przenikania warstwy z Normalnie na Rozjaśnianie liniowe (Dodaj). Zduplikuj tą warstwę (Ctr +J), a filtr gaussowski tej warstwy przestaw na wartość – 100 (klikając na „rozmycie gaussowskie” na górnej (wierzchniej) warstwie).
 5. Utwórz kolejne warstwy jabłka przez jego ponowne skopiowanie (Ctr + J) i ustaw kolejno ich rozmycie gaussowskie na: 250 i 550. Sumarycznie w grupie Apple-Jabłka mają być 4 warstwy (o rozmyciu gaussowskim: 5/100/250/550). Zwiń tą grupę jabłek klikając na jej strzałkę po lewej stronie tuż za okiem).
 6. Na dolną warstwę tła dodaj warstwę korekcyjną (wypełnienia): Wyszukiwanie kolorów i wybierz jej górny parametr na: NightFromDay.CUBE oraz ustaw wartość Krycia tej warstwy na 90%
 7. Do warstwy tła dodaj kolejną warstwę korekcyjną (dopasowania): Barwa/nasycenie i ustaw wartość Nasycenia na -40
 8. Dodaj kolejną warstwę korekcyjną: Jasność/kontrast i ustaw jej wartość kontrastu na 70
 9. Zgrupuj wszystkie 3 warstwy korekcyjne w grupie o nazwie: Efekt nocy (Ctr +G po zaznaczeniu tych warstw) i przesuń tą grupę nad warstwę ręki pod warstwą: Apple (jabłka). Dodaj do niej maskę warstwy (klikając w grupie warstw na dole ikonkę maski warstwy)
 10. Za pomocą pędzla (B) – wybierz końcówkę: 125 o twardości 0 (bardzo miękki) i przepływie – 10%. Zresetuj kolory narzędzi literką: „D” i zamień ich miejsca literką „X” – tak aby czarny był na wierzchu.
 11. Zaznacz rękę klikając Ctr i ikonkę warstwy ręki i po takim jej zaznaczeniu na masce warstwy filtrów pomaluj końcówki palców od strony jabłka, tak aby powstał efekt poświaty świetlnej jak na filmie. Można zmniejszyć końcówkę pędzla i w razie potrzeby zamienić literką „X” kolory aby poprawić źle zaznaczoną poświatę na palcach.
 12. Wczytaj warstwę ognia: ogień.jpg na górę warstw np. opcją: Plik > umieść osadzone i przekonwertuj go na obiekt inteligentny oraz zmień sposób krycia podobnie jak wcześniej efekty na Rozjaśnianie liniowe (Dodaj).
 13. Dopasuj warstwę ognia do ręki (jak na filmie) opcją przekształcenia swobodnego (Ctr + T) i wypaczenia po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybierając opcje: Wypaczenie
 14. Nałóż maskę warstwy na ogień i dokonaj na niej pędzlem – korekty ręki usuwając z niej ogień jak na filmie.
 15. Dodaj warstwę korekcyjną na zaznaczona rękę: Barwa/Nasycenie z opcją koloruj i parametrami: Barwa:12 / Nasycenie:75 / Jasność:10
 16. Kliknij na warstwę korekcyjną prawym przyciskiem i wybierz opcję: Opcje mieszania (Warstwa pod spodem) :50/150/255 jak na filmie. Aby uzyskać dodatkowy suwak klikamy z altem na pasek regulacji.
 17. Na całość nałóż warstwę korekcyjną : Balans kolorów i ustaw jej parametry na: Półtony: 5/0/20 , Podświetlenie: 10/0/-30
 18. Dodaj na całość od góry warstwę korekcyjną: Kolor selektywny – czerwony i ustaw wartość Niebieskozielony na -50 a Neutralne: parametr czarny na +5
 19. Dodaj na całość kolejny efekt w postaci warstwy korekcyjnej: Krzywe i klikając na suwaki pod linią ustaw ich wartości na 15/15 (jak na filmie)
 20. Zapisz swój projekt do oceny w formacie photoshop (psd).