Fotograf Ślubny

LAWA I OGIEŃ (zadanie PS)

Obejrzyj Film szkoleniowy do zadania: FILM SZKOLENIOWY

PLIKI DO ZADANIA:

Wykonaj zadanie zgodnie z filmem, dla ułatwienia możesz skorzystać z poniższej instrukcji,

 1. Wyznacz folder do wykonania zadania (po konsultacji z nauczycielem): x:/twoja klasa/ LAWA I OGIEŃ
 2. Zapisz wszystkie pliki do zadania w swoim folderze zadania.
 3. Otwórz pierwszy plik (ZDJĘCIE DO ZADANIA – DZIEWCZYNA)
 4. Otwórz kolejny plik opcją: [Plik > Umieśc osadzone] i dodaj: LAWA WULKANU.jpg i rozciągnij na całą wysokość zdjęcia pierwszego.
 5. Wyłącz podgląd zdjęcia z Lawą. (kliknij na oko przy warstwie)
 6. Wybierz narzędzie: Lasso wielokątne i zaznacz w trybie dodawania płytki do zamiany na lawę.
  Podczas zaznaczania w przypadku pomyłki, można cofnąć za pomocą: BACKSPACE.
 7. Po zaznaczeniu wszystkich kafelek, włącz warstwę wulkanu i dodaj do niej z zaznaczeniu maskę warstwy.
 8. Zaznacz maskę warstwy i włącz jej właściwości (Okno > Właściwości)
 9. Ustaw wtopienie na wartośc : 7.0
 10. Zaznacz warstwę z lawą – wybierz Filtr > Gausian Blur (Filtr > Rozmycie > Rozmycie Gaussowskie)
 11. Ustaw wartość filtra Rozmycia na: 10 i zatwierdź
 12. Odwróć powstałą maskę efektu, zaznaczając ją i klikając Ctr + I (odwróć maskę)
 13. W trybie maski popraw pędzlem z rozmyciem efekt na kafelkach zaznaczając dolne i góry górnych kafelek.
 14. Nałóż na całośc warstwę korekcyjną : POZIOMY, zmniejsz poziom wyjściowy (na dole) po prawej do wartości 40 i przypisz efekt do jednej warstwy.
  Przycięcie do warstwy pod spodem przeprowadzamy poprzez wciśnięcie dopasowania przycięcia do warstwy na dole po lewej stronie okienka.
 15. Odwróć tą powstałą maskę efektu poprzez skrót: Ctr + I (odwróć maskę) i miękkim pędzlem zaznacz na masce górne krawędzie.
  Powinny one ciemnieć podczas malowania po masce.
 16. Zgrupuj wszystkie powstałe warstwy oprócz podstawowego zdjęcia i anzwij grupę: BRICKS
 17. Otwórz kolejny plik opcją: [Plik > Umieśc osadzone] i dodaj: OGIEŃ.jpg i rozciągnij na całą szerokość dopasowując do zdjęcia pierwszego.
  Zwróć uwage na dół wklejonego ognia, aby pasował do warstwy głównej (pokrycie z linią ściany i podłogi)
 18. Ustaw tryb mieszania tej warstwy na: EKRAN
 19. Wyłącz podgląd wszystkich warstw oprócz podstawowej.
 20. Zaznacz na warstwie podstawowej temat główny i popraw zaznaczenie. [Zaznaczenie > Temat]
  Poprawianie realizujemy w trybach dodawanie/odejmowanie narzędziem: Szybkie zaznaczanie
 21. Po prawidłowym zaznaczeniu dziewczyny ze zdjęcia zapisz zaznaczenie [Zaznaczenie > Zapisz zaznaczenie]
  Zapisane zaznaczenie nazwij: Model selection
 22. Utwórz na warstwie ognia maskę z tego zaznaczenia.
 23. Odwróć maskskę: Ctr + I i pędzlem popraw zaznaczenie względem podłogi i ściany
 24. Zaznacz warstwę ognia i użyj ponownie efektu: Efekt > Rozmycie Gaussowskie, ustawiając wartośc na 15.
 25. Nałóż na całość efekt: Warstwa korekcyjna > Barwa/Nasycenie w trybie kolorowania z wartościami: Barwa:25 / Nasycenie:80
 26. Zmień tryb przenikania tej warstwy korekcyjnej na EKRAN i odwróć ją: Ctr + I
 27. Wczytaj zapisane wcześniej zaznaczenie.
 28. Na masce efektu: Barwa/Nasycenie miękkim i przezroczystym pędzlem (Przepływ: 10) – popraw brzegi obiektu (dziewczyny)
 29. Odwróć zaznaczenie i popraw pędzlem w trybie maski odblask ognia na murze i podłodze
  Zaznaczenie > Odwrotność
 30. Sprawdź efekt swojej korekty, ewentualnie popraw go zmieniając tryb pędzla (czarny/biały)
 31. Na całośc dodaj kolejną warstwę dopasowania/korekcji o nazwie: Wyszukiwanie kolorów i zmień pierwszy jego parametr na Crism_Warm
  Ustaw krycie tej warstwy na 30%
 32. Na całośc dodaj kolejną warstwę dopasowania/korekcji o nazwie: Balans kolorów o parametrach:
  Cienie: żółty-niebieski +10 / Półtony: Niebieskozielony-czerwony +10 / Żółty-Niebieski +20 / Podświetlenia: Niebieskozielony-czerwony +10 / Żółty-Niebieski +10
 33. Zapisz projekt w formacie psd i zgłoś go do oceny.