Fotograf Ślubny

Egzamin Fotograf 343101 (AUD.02)

1) Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu (AUD.02, wcześniej AU.23/A.20),

Przygotowujemy kandydatów do egzaminu OKE, po którym otrzymują świadectwo/dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w dziedzinie fotografii.

Nasze przygotowania do Egzaminów obejmują konsultacje, szkolenia (w tym indywidualne), jak również oferujemy fachową pomoc i oceniamy stan wiedzy i umiejętności kandydatów przed przystąpieniem do egzaminu. Posiadamy dogłębną znajomość procedur egzaminacyjnych oraz systemu oceniania, co pozwala nam skutecznie przygotować przystępujących do egzaminów.

Egzamin zawodowy z Fotografii. Egzamin Fotografa.
Egzamin Fotograf

EGZAMIN ZAWODOWY – składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Egzamin Teoretyczny: Jest to test jednokrotnego wyboru, w którym należy wybrać jedną poprawną odpowiedź spośród czterech podanych. Składa się z 40 pytań. Aby zaliczyć, konieczne jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na co najmniej połowę z nich (20 pytań). Zachęcamy do zapoznania się z testami z poprzednich lat, dostępnymi w linkach podanych w sekcji Egzaminów Teoretycznych.

Egzamin praktyczny: Ten etap egzaminu zawiera kilka faz, w tym wykonanie zdjęcia, jego obróbkę, a także stworzenie makiety-projektu w programie Photoshop, wykorzystując wykonane i zretuszowane zdjęcie. Ocena obejmuje najczęściej cztery aspekty działań praktycznych: wykonanie zdjęcia, jego obróbkę, modyfikację i tworzenie projektu oraz jego publikację. Kluczowym elementem jest przygotowanie atelier, a także właściwe wykonanie zdjęcia, które stanowi podstawę do dalszej pracy.

Dobra znajomość programu Photoshop (Adobe) jest niezbędna na egzaminie praktycznym, gdyż zadania egzaminacyjne wymagają wykorzystania narzędzi z tego programu do tworzenia makiety. Zapraszamy na nasze szkolenia, które pomagają nabyć wiedzę i umiejętności potrzebne do pomyślnego przejścia egzaminów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zachęcamy do kontaktu z nami poprzez zakładkę:  KONTAKT.