• Fotograf lubny Szczecin

  Fotografia Ślubna

 • Fotografia lubna Szczecin

  Fotografia Ślubna - Szczecin

 • Fotograf lubny Police

  Fotografia Ślubna - Police

 • Fotograf na wesele

  Fotografia Ślubna

 • Dobry Fotograf lubny

  Fotografia Ślubna

 • Fotograf lubny opinie

  Fotografia Ślubna

 • Fotograf lubny cennik

  Fotograf Ślubny

 • Fotograf lubny

  Fotograf Ślubny i Weselny

Fotograf Ślubny

Fotografia Ślubna i Weselna - Fotograf Ślubny Szczecin

Uncategorised

 Zależności tabelaryczne: t, f, ISO a Ev

0 EV - prawidłowe naświetlenie 

+ 1 EV - wzrost światła o 2 razy

- 1 EV - spadek światła o 2 razy

+2 EV - wzrost światła o 4 razy (2 x 2)

Punktem odniesienia dla skali jest wartość 0 EV – definiowana jako ekspozycja będąca efektem naświetlania materiału światłoczułego przez obiektyw o otworze względnym 1:1 przez czas 1 sekundy. Wzrost ekspozycji o jedną jednostkę EV osiąga się zwiększając dwukrotnie ilość światła naświetlającego materiał światłoczuły. Zgodnie z zasadą proporcjonalności wzrostu ekspozycji fotograficznej, można to osiągnąć zwiększając czas naświetlania dwukrotnie (przy niezmienionym otworze względnym obiektywu) lub zwiększając otwór względny obiektywu (za pomocą przysłony fotograficznej) o jedną działkę przysłony (przy nie zmienionym czasie).

Budowa aparatu fotograficznego i zasada proporcjonalności wzrostu ekspozycji fotograficznej sprawia, że danej wartości EV odpowiada cały szereg odpowiednich ustawień migawki fotograficznej(odpowiedzialnej za czas ekspozycji) i przysłony aparatu (regulującej ilość światła wpadającego przez obiektyw) – dla przykładu, wartości ekspozycji 0 EV odpowiadają następujące pary ustawień: 1s/f:1.0, 2s/f:1.4, 4s/f:2.0, 8s/f:2.8, 15s/f:4.0 itd. Zależność ta jest zilustrowana w poniższej tabeli:

TABELA EKSPOZYCJI (zależność przy zmianie czasu i przysłony):

zobacz: SYMULATOR EKSPOZYCJI < ustaw go na tryb manualny

i obserwuj Ev przy zmianach innych parametrów 

inne

 

BLENDA w Fotografii

 BLENDA – powierzchnia odbijająca światło w celu uzyskania doświetlenia obiektu lub modela (inaczej ekran odblaskowy)

RODZAJE BLEND

W zależności od koloru blendy (użytego materiału) światło przybiera różne formy:

 BLENDA ZŁOTA- ciepłe kolory i ostre cienie (powłoka metaliczna – złota)

 BLENDA SREBRNA - zimne kolory i ostre cienie (powłoka metaliczna – srebrna)

 BLENDA BIAŁA - zimne kolory i rozmyte cienie (powłoka niemetaliczna – biała)