• Fotograf lubny Szczecin

  Fotografia Ślubna

 • Fotografia lubna Szczecin

  Fotografia Ślubna - Szczecin

 • Fotograf lubny Police

  Fotografia Ślubna - Police

 • Fotograf na wesele

  Fotografia Ślubna

 • Dobry Fotograf lubny

  Fotografia Ślubna

 • Fotograf lubny opinie

  Fotografia Ślubna

 • Fotograf lubny cennik

  Fotograf Ślubny

 • Fotograf lubny

  Fotograf Ślubny i Weselny

Fotograf Ślubny

Fotografia Ślubna i Weselna - Fotograf Ślubny Szczecin

Logowanie

WYBIERZ JĘZYK

plbehrcsdaenetfifrdeelgaitlvnoptrorusrskslessvuk

Photoshop - Linie pomocnicze i linie inteligentne, miarki, siatki

1. MIARKI w Photoshop

Aby rozpocząć prace z liniami pomocniczymi niezbędne jest włączenie miarek (linijek/miar pomocniczych wokół projektu) oraz/lub siatki, aby mieć punkty odniesienia:

 Włączenie MIARKI:    Widok > Miarki    ,lub Ctr + R

Są to linijki pionowa i pozioma dzięki którym możemy teraz mieć punkty odniesienia w projekcie, początkiem domyślnym miarek jest lewy górny róg.

Miarki możemy definiować jeśli chodzi o ich początek, użyte jednostki:

Definiowanie miarek: kliknij dwukrotnie na miarce lub:  EDYCJA > Preferencje > Jednostki i miary (MIARKI)

Zmiana jednostek miarek: prawym przyciskiem na miarce i wybieramy np. piksele lub milimetr.

Przesunięcie początku miarek: uchwyć górny lewy róg (łącznik miarki poziomej i pionowej) i przeciągnij w wybrane miejsce projektu.

Zerowanie początku miarek: kliknij górny lewy róg początku miarek dwukrotnie

 

2. SIATKA pomocnicza

Siatka ułatwia symetryczne układanie elementów. Domyślnie siatka ma postać niedrukowalnych linii, ale może też być wyświetlana w postaci kropek.

 Włączenie SIATKI:       Widok > Pokaż > Siatka.     lub  Ctr +  (Apostrof)

Siatka są to regularne linie ułożone na projekcie ułatwiające nam umieszczanie i układanie elementów w projekcie.

Właściwości i jednostki oraz kolor siatki oraz linii pomocniczych ustawiamy w MENU:

 EDYCJA > Preferencje > Linie siatki plasterki   oraz Jednostki i miary (MIARKI)

 

 3. Linie pomocnicze

  Włączenie :    LINIE POMOCNICZE: Widok > Pokaż > Linie pomocnicze

 Tworzenie nowej linii pomocniczej:

Prosty sposób tworzenia linii:  klikasz na miarkę (poziomą, lub pionową) i przeciągasz ją w miejsce gdzie ma powstać linia pomocnicza.

lub: 

 Wybierz polecenie Widok > Nowa linia pomocnicza.

Ukryj linie :  Ctr + :  / Ctr + H

W oknie dialogowym wybierz orientację poziomą lub pionową, wprowadź położenie (jeśli zdefiniujesz miarki w pikselach, możesz je podać w pikselach, lub wpisz jednostkę ręcznie np. cm) i kliknij przycisk OK.

 Aby przesunąć linie pomocniczą, klikamy na nią z klawiszem Ctr , aby zmienić linie z poziomej na pionową kliknij na linie z klawiszem Alt

Preferencje linii pomocniczej: 

 EDYCJA > Preferencje > Linie siatki plasterki    lub: kliknij dwukrotnie na linię pomocniczą.

Aby je usunąć przeciągamy je po za obszar pracy, lub:  Widok > Usuń linie pomocnicze

 

Tworzenie układu linii pomocniczych:

WIDOK > Nowy układ linii pomocniczych  (podajemy liczbę kolumn i wierszy)

Układ linii pomocniczych z kształtu zaznaczonego elementu:

WIDOK > Nowe linie pomocnicze z kształtu (po uprzednim zaznaczeniu kształtu)

 

  Linie pomocnicze i siatka ułatwiają precyzyjne rozmieszczanie obrazów i ich elementów. Linie pomocnicze są to niedrukowalne linie widoczne nad obrazem. Linie pomocnicze można przenosić i usuwać. Można je też zablokować, aby nie zostały przeniesione przypadkiem. Linie pomocnicze i siatka mają podobne własności:

Zaznaczenia, krawędzie zaznaczeń i narzędzia są przyciągane do linii pomocniczych lub do linii siatki, gdy odległość między nimi a odpowiednimi liniami jest mniejsza niż 8 pikseli ekranowych (nie obrazu). Linie pomocnicze także są przyciągane do siatki. Funkcję można włączać i wyłączać. Odstępy między liniami pomocniczymi oraz ich widoczność i własności przyciągania są określane dla konkretnego obrazu.

 

4. Funkcja przyciągania

Funkcja przyciągania umożliwia przyciąganie (jak magnesem) przesuwanych elementów, napisów itp do linii pomocniczych lub siatki, lub brzegu, czy środka projektu.

Aby rysowane elementy były rozmieszczane na siatce, lub liniach pomocniczych należy włączyć tę opcję w MENU: 

WIDOK > Przyciągaj (aktywuj, zaznacz) i obok wybierz  Przyciągaj do  (tu wybierz dalsze opcję - do czego chcesz przyciągać)

 

 5. Inteligentne linie pomocnicze

Inteligentne linie pomocnicze ułatwiają dopasowywanie kształtów, plasterków i zaznaczeń. Pojawiają się one (po aktywacji) automatycznie po narysowaniu kształtu, utworzeniu zaznaczenia i utworzeniu slajdu. W razie potrzeby inteligentne linie pomocnicze można ukryć. Aby je zobaczyć zaznacz wybrany element i potem wciskając control (Ctr) najedź na jego boki i sprawdź odległości od boków i środka projektu (także innych elementów)

 

Aby odczytać pozycje elementu w projekcie należy użyć włączonych inteligentnych linii pomocniczych (MENU GÓRNE > WIDOK > POKAŻ > Inteligentne linie pomocnicze)

 

Należy zaznaczyć element którego chcemy odczytać położenie oraz warstwy wedle których chcemy odczytywać położenie, wcisnąć lewy klawisz „Ctr” i najechać myszką na tą figurę. Jeśli chcemy zmierzyć odległość od drugiego elementu, należy wcisnąć „Ctr” wskazać figurę pierwszą i krawędź (lub środek) drugiej – od której ma być dokonany pomiar.

Pomiar wskazywany jest w jednostkach, w których ustawiono miarki (kliknij prawym przyciskiem myszy na miarkach)

Inna opcja ustawienia jednostek:  MENU > EDYCJA > PREFERENCJE > Jednostki i miarki

 Aby przesunąć figurę/element o dokładną odległość klikamy na figurę z „Ctr” i program wskazuje dokładne zmiany podczas przesuwania elementu. Precyzyjnie możemy przesuwać elementy strzałkami klawiatury.

 W przypadku regularnych i powtarzalnych rozmieszczeń elementów rysujemy układy linii pomocniczych, lub siatki według zadanego schematu podziału.

  

6. Narzędzie : MIARKA

 MIARKA – narzędzie Miarka  ( w odróżnieniu od miarek pomiarowych wokół dokuentu/projektu), ułatwia precyzyjne rozmieszczanie obrazów i ich elementów. Narzędzie Miarka oblicza odległość między dowolnymi dwoma punktami w przestrzeni roboczej. Podczas mierzenia odległości między punktami jest rysowana niedrukowalna linia, a na panelu Informacje i na pasku opcji są wyświetlane następujące informacje. Miarka oblicza odległości w jednostkach w których są ustawione miarki, chyba , że zaznaczymy opcje „Użyj skali pomiaru”  - wówczas jednostką są piksele.

 

FIGURY – w PS możemy sprawdzić w ich właściwościach (OKNO>Właściwości), jednostki zmieniamy klikając prawym przyciskiem myszy na nich.  Wielkość figur można sprawdzić klikając na ich róg i przeciągając (wówczas pokazuje się ich realny rozmiar), potem cofamy zmianę. Lub należy użyć MIARKI – w centymetrach.

 

7. Wyznaczanie środka projektu (karty)

SPOSOBY:

 1. Za pomocą układu linii pomocniczych (2x2), lub na miarce procentowej (50%/50%)
 2. Metoda matematyczna: (rysujemy 2 przekątne czworokąta, ich przecięcie wyznacza środek)
 3. Za pomocą inteligentnych linii pomocniczych (pojawiających się kiedy przesuwamy element) kiedy przesuwamy element i jest na środku projektu, zapala się celownik
 4. Za pomocą warstw zaznaczając element i warstwę tła (pojawiają się wówczas ikonki pozycji elementu względem tła)

----------------------    8. ZADANIE  --------------------------

 

 1. Utwórz nowy projekt formatu A4 - pion, 300 dpi
 2. Narysuj na środku karki pionowej A4 centralnie kwadrat o boku 10 cm koloru zielonego, z czarnym obwodem o grubości 10 pikseli  (użyj do centrowania układu linii pomocniczych 2 wiersze x 2 kolumny)
 3. Wrysuj w niego koło o średnicy 10 cm koloru żółtego, z obwodem o grubości 5 pikseli koloru niebieskiego na środku projektu.
 4. Powyżej i poniżej kwadratu narysuj dwa takie same kwadraty o boku 4 cm (koloru zielonego i o obwodzie  5 pikseli koloru niebieskiego), tak aby ich środek znajdował się w jednej pionowej linii ze środkiem kwadratu centralnego. Kwadrat dolny i górny oddal o 3 cm od boków kwadratu centralnego.
 5. Narysuj po jego bokach oddalone o 1 cm koła podobne do koła w środku projektu o średnicy 3 cm.
 6. Podpisz projekt swoim imieniem czcionką Calibri Bold o wielkości  30 pkt. w prawym dolnym rogu, tak, aby ostatnia litera była 1 cm od brzegu projektu.
 7. Zadanie wyślij na maila z tytułem: Figury i linie - twoje imię i nazwisko do oceny.

MAKIETA DO ZADANIA:

 

 
 

Blue Flower